تماس با ما

تمام خدمات سایت گالری گام به جهت رفاه کاربران بصورت غیرحضوری و الکترونیکی است. لذا برای تماس با سایت می توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.

شماره تماس: ۸۸۷۴۲۵۶۹

شماره تماس: ۴١٨۳۶٠٠٠

شماره نمابر: ۴١٨۳۶٨٧٠

ایمیل : info@gam-gallery.com

کد پستی: ۱۵۵۳۹۴۵۶۱۱

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان مرغاب، کوچه سرمد، پلاک ۳۱